EL TS FALLA QUE L’IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS L’HA DE PAGAR EL PARTICULAR

Finalment la Sala Civil del Tribunal Suprem ha decidit que l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) l’ha de pagar el prestatari (el particular) i no l’entitat bancària.

Aquesta Sentència és un gerro d’aigua freda per tothom que ha interposat demandes de reclamació de les despeses de constitució d’hipoteca i també  per aquells que tenien previst fer-ho però també ho ha estat pels advocats i advocades que estem lluitant dia a dia pels interessos dels nostres clients.

L’ITPAJD és un dels conceptes de despeses de constitució d’hipoteques que s’està reclamant en les demandes interposades, juntament amb les despeses de notari, registre de la propietat i taxació, i alhora representa la major part de la quantia de les reclamacions.

Tot i caldrà valorar aquesta recent Sentència amb profunditat, i tenint en compte que al final s’haurà de pronunciar al Tribunal de Justícia de la unió Europea, no deixa de ser una mala notícia pels particulars. De fet, la Sala Civil i la Sala Contenciosa administrativa totes dues del Tribunal Suprem havien fallat en sentits oposat i per tant, hi havia molta inseguretat jurídica en aquest sentit.

Des de Requena Advocats estem duent centenars de demandes de reclamació de despeses de constitució d’hipoteca davant els Jutjats de primera instància designats a l’efecte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i a la vegada també tenim interposats recursos d’apel·lació en les 4 audiències (o oposicions a recursos d’apel·lació interposats pels bancs). Tenint en compte aquesta Sentència, valorarem cada un dels procediments per saber quina podrà ser la millor defensa pels interessos dels nostres clients, els quals informarem de manera individualitzada.

Adjuntem l’enllaç de la pàgina web del Consell General del Poder Judicial

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-el-pago-del-impuesto-por-la-constitucion-de-las-hipotecas-incumbe-al-prestatario

Per qualsevol consulta us podeu adreçar per correu electrònic a info@requenaadvocats.com

Aprofito per agrair la ingent tasca que estan duent a terme les lletrades de Requena Advocats, Sara Fernández i Tatevik Manukyan, i posar en relleu la seva enorme professionalitat demostrada.

Albert Requena Mora

Soci-director de Requena Advocats2