Sentència guanyada: el Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona ens dóna la raó

La Sentència 226/2020 del Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona ens dóna la raó i condemna la Generalitat a abonar la diferència salarial a un mosso que va estar exercint funcions durant més de 10 mesos de cap d’unitat d’investigació de manera provisional.

Malauradament és una pràctica habitual en el cos de mossos (i també en altres cossos policials) que hi hagi agents als quals de manera temporal i ininterrompuda els facin ocupar càrrecs de categoria superior i amb més responsabilitats, sense que això repercuteixi en la seva nòmina. Estem parlant de places de cap d’unitat o cap de torn, que tenen assignats per Llei uns complements salarials específics que reflecteixen l’especial dificultat tècnica i el grau de responsabilitat. El Departament d’Interior es va aprofitar de la bona fe, de la il·lusió o de les ganes de treballar de qui se li proposava cobrir aquella plaça, però després no li abonava les retribucions que li corresponien.

El que sembla obvi,  abonar les retribucions que estan assignades a la plaça que ocupes encara que sigui de manera temporal, no es feia. El fet d’haver d’arribar als Jutjats, després que s’hagi denegat  en via administrativa el que li pertocava al nostre client, resulta fins i tot descoratjador i no ajuda a que els agents tinguin la confiança que haurien de tenir amb la institució a la qual pertanyen.

Des de Requena & Mazzoni Advocats, seguirem defensant els interessos dels nostres clients fins on calgui. L’experiència, el coneixement i els resultats ens avalen.

Valentina Mazzoni

Advocada i sòcia de Requena & Mazzoni Advocats