Què passa amb les reclamacions de la part proporcional de la paga extra del 2012 per a funcionaris? (1/4)

Primer de tot cal refrescar la memòria: Aprovació del RDL 20/2012, el 14 de juliol, que elimina la paga extra de desembre dels funcionaris. No obstant, l’art. 26 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat , preveu que les retribucions dels funcionaris de l’Estat per a l’any 2012 seran, entre d’altres, dos pagues extraordinàries a l’any, una en el mes de juny i l’altre en el mes de desembre, i es meritaran d’acord amb el previst a l’article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat para 1988, és a dir el dia 1 dels mesos de juny i desembre i amb referència a la situació i drets del funcionari en aquestes dates. Així mateix, l’article 26 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, preveia que les retribucions que havien de percebre els funcionaris el 2012 eren, entre d’altres, les pagues extraordinàries, dues l’any que s’acrediten els mesos de juny i desembre.Per tant, en concret, el dret al cobrament de la paga extraordinària del mes de desembre de l’any 2012 va començar a generar-se des del dia 1 de juny de l’exercici en curs fins al dia 30 de novembre del mateix exercici.

Fins aquí bé. Però en entendre que hi havia uns drets ja meritats, milers i milers de funcionaris varen fer primer una reclamació a l’Administració i posteriorment als jutjats Contenciosos-Administratius.

I aquí comença el xou…

1-Hi han Administracions que no contesten i altres sí (ho deneguen)

2- Alguns Departaments de la Generalitat contesten i ho deneguen (Per exemple Territori i Sostenibilitat) i altres ni contesten (Interior) -Cal recordar que la Generalitat té personalitat jurídica única.

3- Es dicten Sentències que donen la raó als funcionaris (JCA 15 Bcn, de 24.10.2013, JCA 17 Bcn, de 6.11.2013, ) i moltes altres a la resta de l’Estat. Però aquestes Sentències no es poden recórrer en apel·lació.

4- La Generalitat davant aquestes Sentències interposa un recurs de cassació en interès de Llei (recurs extraordinari) que impedia interposar a la resta de funcionaris incidents d’extensió d’efectes.

5- El TS, per la seva banda, a resultes d’una Sentència del Jutjat Contenciós de Murcia, va interposar una qüestió d’inconstitucionalitat al TC i fins que no resolgui el TC, el TS no resoldrà cap recurs.

6- Tots els Jutjats de Barcelona entenen que fins que el TC no es pronunciï, no poden dictar Sentència i per tant, suspenen tots els procediments.

7- He dit tots els Jutjats? No! N’hi ha dos que incomprensiblement van per lliure: el 16 i el 17. El 16 denega les reclamacions i el 17 les estima.

8- Però mentrestant…què ha fet el Gobierno, que va dictar el RDL 20/2012 i que ho ha enredat tot? Anunciar que abonarà als seus funcionaris aquests 44 dies meritats de la paga extra de desembre de 2012, mentre deixa tot aquest “pastel” als funcionaris, Comunitats Autònomes, Ajuntaments, Sindicats,  Administració de Justícia (Jutges, secretaris, oficials..), advocats (particulars, de sindicats o de l’Administració)…la qual cosa ha generat una despesa pública que en molt, ha ultrapassat precisament la que es volia estalviar.

9- Finalment, cal tenir en compte que probablement totes les administracions públiques hagin de pagar aquests diners a tots els funcionaris.

Potser, algun responsable polític hauria de reflexionar i donar explicacions del malbaratament de diners públics que ha comportat tot aquest enrenou, que no hagués passat si s’hagués aprovat el RDL 20/2012, el 31 de maig.

Però aquest tema tot just acaba de començar…

Seguirem informant…

Albert Requena Mora

Advocat ICAB 34.143