Què ha passat amb l’abonament de la part proporcional de la paga de 2012

Finalment ja consta la part proporcional de la paga extra de 2012 a la nòmina dels funcionaris (la poden consultar al portal ATRI). Ara bé, com era d’esperar, la Generalitat s’ha tret un “as” de la màniga (en realitat consta en l’apartat 3.3b de l’Acord de Govern GOV/33/2015) i com a contrapartida, adequa aquesta quantitat a cobrar al que es preveia per a les reduccions aproximades del 5% de la massa salarial per al 2012 (art.34.1 Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012)

És a dir, d’una banda es retorna el 24,04% de l’import deixat de percebre per a la paga extra de 2012, i de l’altra, es dedueix el sou cobrat l’any 2012 comptant ara aquests 44 dies de la paga extra, fins arribar al 5% corresponent, en aplicació de l’Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, en adequació de l’aplicació del Real Decret Llei 20/2012 (el que treia la paga).

I això és legal? Sense entrar a valorar l’oportunitat de la mesura, s’adequa al que estableix l’article 34.4 de la Llei 1/2012, el qual preveu que les mesures de reducció d’un 5% es podran adequar per al cas que hi hagi una reducció de retribucions per a totes les administracions públiques (com així va succeïr pel RDL 20/2012).

La Generalitat quedava obligada a fer-ho? Tampoc. L’article 34.4 de la Llei 1/2012 incorpora la paraula “podrà”, la qual no ostenta caràcter imperatiu.

Què passa ara amb els recursos contenciosos interposats? La Generalitat haurà de comunicar als Jutjats la satisfacció extraprocessal.

i la Generalitat ha satisfet extraprocessalment la petició? llevat d’error en el càlcul, efectivament ha pagat els 44 dies corresponents a la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012. Per tant sí.

I el tema de l’adequació al 5%? És un altre concepte, un altre assumpte i per tant, susceptioble de valoració independent, i no influeix en el tema de la paga extra.

En resum, felicitats a tots els funcionaris per l’èxit aconseguit i per aquest abonament. Un altre cop, la Generalitat es mereix una carbassa enrome per la pataleta final que ha fet, en un conflicte que mai hagués hagut ni tan sols d’existir.

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB