POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, (en endavant LOPD), REQUENA ADVOCATS l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix a la nostra web seran recollides en un fitxer el responsable del qual és REQUENA ADVOCATS. Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds de serveis, així com informar sobre els serveis de REQUENA ADVOCATS.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si al completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, autoritzo així mateix a que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de REQUENA ADVOCATS, en els termes i condicions aquí, igualment es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús dels mateixos exclusivament per les finalitats indicades.

REQUENA ADVOCATS, li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu la LOPD i en el Reial decret 1720/07, de 11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.