Es deroga la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

02/10/2015: Tot i que no entraran en vigor fins d’aquí a un (1) any, avui s’han publicat al BOE dues Lleis que deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf

Aquesta Llei, més enllà de desordenar els capítols i els títols que teníem amb la 30/1992 (ja de per sí prou desordenats però amb els quals, finalment, a base de passar i repassar les pàgines, ens hi havíem acabat familiaritzant), entre d’altres, aporta 3 canvis que considero molt importants:

– Còmput terminis: Els dissabtes passaran a ser inhàbils (junt amb diumenges i festius). D’aquesta manera desapareix la irracionalitat que els dissabtes fossin hàbils (per salut mental i supervivència familiar, els advocats “intentem” no haver-los de treballar), amb la qual cosa s’escurçaven els terminis per presentar al·legacions, tot i que cap Administració tenia el registre obert.

-Notificacions: l’article 42 manté que si la notificació és infructuosa s’ha de tornar a practicar en els 3 dies següents però enlloc d’una hora diferent, preveu que si el primer intent s’ha fet abans de les 15:00h. el segon haurà de ser després de les 15:00h.i sempre deixant almenys 3 hores de diferència: Amb aquest nou article, desapareix la confusió que impera fins ara, però segueix havent-hi el mateix problema: deixar en mans de l’encarregat de notificar (persona que pot ser aliena a l’Administració pública) l’eficàcia o la caducitat d’un procediment administratiu (pot ser sancionador). Ara bé, suposar que el repartidor de coreus tornarà a la mateixa adreça a partir de les 15:00 hores dins dels 3 dies següents, és molt suposar…

També hi ha novetats respecte el registre electrònic, que es preveu per als particulars i que serà obligatori per alguns professionals a l’hora de presentar documents a l’Administració. Tot indica doncs, que hi ha una aposta cap a l’administració electrònica, tot i que caldrà veure si es podrà aplicar d’aquí un any.

  • La Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf

Amb l’aprovació d’aquesta altra Llei, bàsicament s’acaba dividint la Llei 30/1992 i es mareja a les persones que intentarem interpretar-la.

A banda de la regulació de l’organització general de l’Estat que bé podria estar en una Llei a part, s’inclouen en el Títol preliminar els següents aspectes, que perfectament podrien estar inclosos en la Llei 39/2015, per estar-hi directament relacionats:

-Organització Administracions públiques

-Abstenció i recusació

-Principis potestat sancionadora

-Responsabilitat patrimonial adm. Públiques

En resum, si fins ara trobar un article o una referència a la Llei 30/1992 es tornava una tasca desesperant per culpa de la nefasta tècnica legislativa utilitzada, ara l’esforç serà titànic. Cal no oblidar que a Catalunya també tenim, i són d’aplicació, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, les quals hauran d’encaixar amb les noves Lleis, en tractar-se d’una matèria de regulació bàsica estatal (art. 149.18 CE).

En qualsevol cas, cal ser positius i no caure en el desànim….tot i que en dret administratiu comença a ser complicat.

Albert Requena Mora

Advocat ICAB 34.143

 

0 comentaris

Deixa el teu comentari

Voleu unir-vos a la discussió?
No dubteu a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.