No tot s’hi val en els divorcis (Modificació de mesures amb intenció d’enganyar el Jutge)

Un altre cop ens hem trobat amb la utilització fraudulenta de la Justícia en divorcis, però el Jutjat  1 d’Arenys de Mar se n’ha donat compte i en Sentència de 19 de febrer de 2015  ha desestimat la demanda interposada contra el nostre client, agent del cos de Mossos d’Esquadra.

L’altra part pretenia incrementar la pensió d’aliments en 150 € argumentant que la menor havia crescut i ara tenia més despeses  i la mare havia vist minvats els seus ingressos. Volia també que es restringís el règim de visites del pare a un cap de setmana al mes sense tenir en compte el seu horari laboral (Q5) si bé en el seu dia es va pactar que el pare podria gaudir de la companyia de la seva filla dos caps de setmana al mes coincidint amb les seves setmanes de festa, precisament en base al seu horari laboral.

Doncs bé, la jutgessa ens ha donat la raó i, en primer lloc desestima la sol·licitud de canvi de règim de visites atès que, “el régimen de visitas fue mutuamente convenido, entendiendo que los días libres según cuadrante, serían los idóneos para que el padre pudiere disfrutar de su hija, que ello se hizo atendiendo a su profesión. Circunstancias que no han variado, sin que pueda pretenderse por la madre la fijación de un régimen que no permitiría al padre disfrutar efectivamente de la compañía de la menor”.

 Respecte a l’increment de la pensió, amb una manifesta mala fe, va interposar la demanda en un moment en què es va quedar a l’atur per canvi de feina i aparentava una disminució d’ingressos per fonamentar la modificació de mesures i l’increment de la pensió. En tot cas, la jugada no li ha sortit bé encara que malhauradament no és la primera vegada que veiem aquest tipus d’estratagemes per intentar convèncer a un Jutge perquè incrementi la pensió d’aliments.

El que ha quedat palès en aquest procediment i així ho manifesta la Jutgessa a la sentència citada és que per modificar les mesures definitives pactades en conveni s’ha de donar un canvi de circumstàncies que ha de ser trascendental, permanent  i durador en comparació amb les que es van tenir en compte en el moment del seu establiment i, “no puede utilizarse el presente procedimiento como una tercera instancia para modificar cuestiones que no se comparten, tras haber sido pactadas de mutuo acuerdo”.

 I en qualsevol cas, les mesures que s’acorden en un procediment de família respecte als fills menors d’edat s’han d’acordar en el seu interès, pensant en el seu benestar i les seves necessitats i no en les dels progenitors, cosa que molt sovint s’oblida.

Sara Fernández Fernández

Advocada 38.489

Requena Advocats