Manipulació del comptaquilòmetres en vehicles usats: delicte d’estafa o reclamació civil?

En els vehicles de segona mà el quilometratge és una dada essencial que afecta directament el seu valor i lamentablement,  en molts casos acaba sent manipulat fraudulentament abans de vendre’l per obtenir un major benefici.

En el moment de comprar el vehicle, pot ser difícil detectar-ho, però si arran d’una revisió, o de  passar la ITV o després d’una simple avaria ens informen que el comptaquilòmetres ha estat manipula, què podem fer?

Podem reclamar al venedor per la via penal o la civil.

La manipulació del comptaquilòmetres en benefici propi i perjudici aliè si el valor de la defraudació és superior a 400 euros és constitutiu del delicte d’estafa previst en l’art. 248 CP i castigat amb penes de presó de 6 mesos a tres anys.

Tot i quedar  acreditada la realitat de la manipulació, molts d’aquests processos acaben amb l’absolució dels imputats perquè no es pot acabar acreditant l’autoria dels fets:

  1. Quan la compra del vehicle s’ha realitzat a un concessionari
  2. Quan s’ha comprat a una empresa dedicada a la compravenda de vehicles usats
  3. Quan s’hagi comprat a un particular quan aquest al seu torn l’havia adquirit anteriorment,

En aquests casos,  en aplicació del dret a la presumpció d’innocència i del principi in dubio pro reu s’acaba absolent als presumptes responsables de l’estafa. Un clar exemple és la Sentència 537/2014, de 14 d’abril de l’Audiència Provincial de Madrid, Sentència 241/2013 de 26 d’abril de l’Audiència Provincial d’Alacant o la Sentència 151/2013 de 21 de març de l’Audiència Provincial de Granada.

Llavors, el comprador del vehicle manipulat perd tota possibilitat de reclamar al venedor per l’excés de quilometratge? No. En el cas que s’hagués iniciat la reclamació per la via penal i s’obtingués una sentència absolutòria, el comprador podria iniciar la reclamació per la via civil.

No obstant això, quan es dóna alguna de les circumstàncies descrites anteriorment, des de Requena Advocats aconsellem als nostres clients obviar la via penal  i iniciar directament la via civil, en molts casos més efectiva i ràpida.

Però a qui s’haurà de reclamar? Es reclamarà la resolució del contracte al venedor del vehicle, primer de forma amistosa

Què podré reclamar? El Codi Civil preveu diverses opcions:

  1. Exigir el preu que s’ha pagat pel vehicle i indemnitzar pels danys i perjudicis soferts , a canvi de retornar el vehicle al venedor, com si el contracte no hagués existit.
  2. Sol·licitar la devolució de la part del preu pagat en excés, és a dir exercitar l’acció de “quanti minoris“. Es calcula què hauria costat el vehicle si s’hagués venut amb els quilòmetres reals i la diferència entre aquesta quantia i el preu efectivament pagat  és la quantia que hauria de tornar el venedor.

En qualsevol cas, sempre s’ha de ser prudent a l’hora de comprar un vehicle de segona mà perquè en època de crisi, la picaresca està al’ordre del dia…

Sara Fernández Fernández

Advocada ICAB 38489