El llogater no em paga les rendes, què puc fer?

El fet que els llogaters no paguin les rendes del pis ocasiona sovint un greu perjudici als propietaris, atès que en moltes ocasions són particulars que necessiten aquests ingressos precisament per poder pagar la hipoteca del pis.

Davant l’impagament del lloguer, caldrà sempre intentar arribar a una solució amistosa -més ràpida i econòmica- però una vegada esgotada aquesta via, podrem instar un procediment judicial de desnonament.

La Llei d’Enjudiciament Civil (arts 440.3 y 4) preveu dues causes per instar un procediment

  1. El judici de desnonament per falta de pagament de rendes o de quantitats assimilades: Aquest és el supòsit que es dóna quan el llogater no abona les rendes pactades.

-Quants mesos ha de deure per poder instar el desnonament? Amb l’impagament d’una sola mensualitat en els casos d’arrendaments d’habitatges, ja es pot instar el seu desnonament.

-I quan no es tracta d’un habitatge? En els arrendaments diferents del d’habitatge (locals o oficines..) es requereix un mínim de 2 impagaments per poder sol·licitar el desnonament.

-I també puc reclamar els diners que em deuen? Efectivament, en el mateix procediment el propietari pot sol·licitar la recuperació de l’immoble i també sol·licitar les rendes impagades.

-Si insto el desnonament segur que podré recuperar el pis? Cal saber que la Llei d’enjudiciament civil permet als llogaters el que s’anomena enervar l’acció en els procediments de desnonament. És a dir, per una sola vegada, si el llogater abona la totalitat de les rendes que deu, podrà continuar ocupant l’immoble.

  1. El judici de desnonament per terminació del contracte o  “per precari”:

Aquests són els casos en els que una persona ocupa un pis sense tenir cap contracte o bé quan el contracte existia en el seu moment però una vegada finalitzat aquesta persona continua ocupant el pis.

 

Quan temps dura un procediment judicial de desnonament fins que es faci efectiu? Dependrà del Jutjat i sobretot de la oposició que vulgui fer la part demandada, però si no hi ha oposició, en pocs mesos pot acabar el procediment, però si cal anar a judici es pot allargar una mica més. Per tant, per tal de no demorar la situació, com més aviat es comencin a fer els tràmits millor.

Sempre cal arribar a presentar una demanda? No sempre, i precisament des de Requena Advocats sempre esgotarem prèviament la via extrajudicial per intentar arribar a un acord o pacte, perquè serà més beneficiós per tothom.

Si vull instar un procediment de desnonament què haig de fer? En primer lloc ens pots trucar al telèfon de contacte 93 355 49 33 o bé enviar un correu a info@requenaadvocats.com i explicar-nos la problemàtica i les particularitats del teu cas. De manera gratuïta i sense compromís et farem un anàlisi i una valoració de viabilitat.

Darrera de cada desnonament a Requena Advocats som molt conscients que s’hi pot amagar un drama personal però també entenem que els particulars –no treballem per bancs ni fons d’inversió– no poden ni han de fer-se càrrec de problemes o de situacions que els hauria de pertocar, en tot cas, als serveis socials de les Administracions públiques. Tot i així, sempre intentem trobar solucions alternatives que puguin ser més beneficioses i ràpides per a tothom.

 

Tatevik Manukyan

Advocada especialista en dret civil i de familia

tatevik@requenaadvocats.com