El Govern aprova abonar aquest mes de març els 44 dies meritats de la paga extra de 2012 (4/4)

Finalment el 12 de març s’ha publicat al DOGC l’Acord de Govern GOV/33/2015, de 10 de març, de la Generalitat mitjançant el qual es compromet a abonar als funcionaris, amb la nòmina del mes de març, la part meritada de la paga extra de 2012 que en el seu dia no es va abonar i que ha costat tants i tants plets de funcionaris contra l’Administració, atès que el Reial Decret Llei 20/2012, era contrari a la Constitució espanyola.

Caldrà fer una declaració complementària? No caldrà. El mateix Acord de Govenr ja preveu la imputació de la renta per a l’exercici fiscal del 2015.

L’abonament de la part meritada de la paga extra de 2012, es farà d’ofici per tots aquells funcionaris que estan traballant actualment en l’Administració. Per aquelles persones que treballaven l’any 2012 però que actualment no hi treballen, ho hauran de sol·licitar expressament.

En fin, que les Administracions públiques han fet el ridícul i finalment han hagut de pagar allò que venien obligats, i han aconseguit col·lapsar els jutjats contenciosos administratius, amb desenes de milers de demandes. 

Aquesta mesura afecta només a treballadors de la Generalitat, i encara cada Ajuntament va al seu aire, sense cap criteri unificat. Contra ells, encara segueixen milers de demandes.

Tot plegat, un sensesentit. Cap responsabilitat per ningú.

Pel que fa als centenars es demandes que Requena Advocats ha interposat als Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, tot i que es troben en aquests moments suspesos, caldrà comunicar una satisfacció extraprocessal en el moment en què hagin retornat tots els diners i els interessos.

En qualsevol cas, enhorabona als treballadors públics de la Generalitat.

 

Albert Requena Mora

Advocat i soci director de Requena Advocats.