La Generalitat, obligada a indemnitzar a un altre mosso agredit en acte de servei

La Interlocutòria de 15 de maig de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, estima un altre incident d’extensió d’efectes de la Sentència 119/2014, de 7 d’abril i obliga a la Generalitat de Catalunya a indemnitzar un altre mosso d’esquadra que va ser agredit en acte de servei.

De l’agressió patida pel mosso, es va derivar una Sentència penal que li reconeixia el dret a cobrar una indemnització de més de 10.000 €. El responsable es va declarar insolvent i hem hagut de sol·licitar l’extensió d’efectes de la Sentència 119/2014 que el Jutjat amb bon criteri ha concedit.

El 15 de gener de 2015 ja en varem guanyar una altra, però la Generalitat la va impugnar en apel·lació al TSJC. No obstant, d’acord amb l’article 110.7 en relació al 80.2 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció contenciosa-administrativa, e les interlocutòries derivades d’incidents d’extensió d’efectes, es regiran pel règim d’admissió de l’apel·lació que correspongui a la Sentència originària.

Atès que la Sentència 119/2014 no era apel·lable per raó de quantía, en ser inferior a 30.000€ (article 81.1 LJCA), entenem que les citades interlocutòries són irrecurribles i per tant fermes en dret.

Però ja sabem tots que a la Generalitat li resulta gratuït apel·lar perquè juga amb diners dels ciutadans i mai hi ha cap responsabilitat personal per malbaratar recursos públics, encara que els imposin costes processals.

En qualsevol cas, esperarem que el Tribunal Superior de Justícia ens doni la raó.

22 de maig de 2015

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB i mosso d’esquadra en excedència TIP 5700