Es pot modificar la pensió d’aliments d’una sentència de divorci?

“-Es pot modificar la pensió d’aliments que pago ara que tindré un altre fill amb la meva nova parella?”. Aquesta és una pregunta recurrent que ens fan els nostres clients, i la resposta és que efectivament es pot modificar la pensió d’aliments, així com també es poden modificar altres mesures acordades en una sentència de divorci. No obstant, no sempre és possible. L’article 233-7 del Codi Civil de Catalunya preveu dos casos:

  1. Quan hagin variat les circumstàncies que es van tenir en consideració per adoptar les mesures en un procediment matrimonial
  2. Quan hagin sorgit situacions noves que no existien en el moment de dictar la Sentència

Aquest canvi de circumstàncies però, ha de tenir suficient rellevància per poder sol·licitar la modificació de mesures.

Com s’ha de sol·licitar aquesta modificació de mesures?

Per una banda, el procediment de modificació de mesures es podrà iniciar de mutu acord per ambdues parts o per un d’ells amb el consentiment de l’altre.

Per altra banda, el procediment de modificació de mesures també es podrà instar únicament per una de les parts sense el consentiment de l’altre. En aquest cas, ens trobaríem davant del que s’anomena un procediment contenciós.

Quines mesures es poden modificar?

Es pot sol·licitar la modificació de les següents mesures:

  1. El règim de visites dels fill i filles
  2. La pensió d’aliments, si bé es pot demanar també la seva extinció.
  3. El règim de guarda i custòdia.
  4. La potestat parental dels menors d’edat o incapacitats.
  5. La pensió compensatòria si bé també se’n pot demanar la seva extinció.
  6. L’ús de l’habitatge familiar.

Quins requisits s’han de complir per sol·licitar la modificació de mesures?

Perquè pugui prosperar una demanda de modificació de mesures s’han de complir els següents requisits:

1) Els fets en que es basi la demanda s’han d’haver produït amb posterioritat a la sentència que va fixar les mesures.

2) El canvi de circumstàncies ha de tenir suficient rellevància com per justificar la modificació sol·licitada.

3) El canvi de circumstàncies ha de ser permanent i no transitori. Per tant, si el canvi és transitori es desestimaria la demanda de modificació de mesures.

4) Els fets en que es basi la demanda de modificació  de mesures han de ser nous i imprevisibles. És a dir, si el fet s’hagués pogut preveure en el procediment on es van fixar les mesures, aquesta sol·licitud de modificació de mesures no prosperaria.

5) El canvi de circumstàncies s’ha d’haver produït per causes alienes a la part sol·licitant.

I és que, les circumstàncies del moment en el qual es varen sol·licitar les mesures o es va produir el divorci poden haver canviat amb el transcurs del temps, i també és just que es pugui modificar la sentència per tal d’adaptar-la al moment actual.

Des de Requena Advocats volem ajudar els nostres clients i per això oferim fer una valoració sense cap compromís sobre la viabilitat de sol·licitar una modificació de les mesures o de la sentència de divorci.

Tatevik Manukyan

Advocada

Responsable Àrea Dret Civil

tatevik@requenaadvocats.com