En cas de divorci, el règim de guàrdia i custòdia es pot adaptar a l’horari de torns del pare o mare?

Aconseguir un règim de guàrdia i custòdia dels fills menors del matrimoni adaptat a l’horari de torns és una de les qüestions més importants a tractar pels nostres clients a l’hora d’afrontar un procediment de divorci, i l’experiència adquirida en aquests casos, ens porta a la següent conclusió:

En primer lloc, cal fer referència a l’article 233-8 del Codi Civil de Catalunya, que estableix que l’exercici de la responsabilitat parental és compartit i, en la mesura del possible, s’ha d’exercir conjuntament. Aquest article ha introduït una manifesta preferència pel sistema de guarda compartida, però cal que la guarda s’estableixi buscant l’interès superior del fill i no el dels pares, davant la falta d’acord dels progenitors.

En segon lloc, cal dir que la guarda i custòdia dels menors compartida, i adaptada a l’horari del progenitor que treballa a torns, avui dia està abastament acceptada pels Jutjats de primera instància atès que la Jurisprudència de les audiències provincials de Catalunya s’ha anat consolidant en aquest sentit ì actualment, quan un dels progenitors és agent dels Mossos d’Esquadra (extensiu a policies locals), s’inclina a fixar un règim d’estades amb cada progenitor adaptades a l’horari laboral del que treballa per torns, sempre que les circumstàncies concurrents de cada cas així ho aconsellin. Per posar algun exemple, la Sentència de l’Audiència Provincial de Lleida 170/2013, de 30 d’abril, o la Sentència Audiència Provincial de Barcelona 717/2012, de 27 de novembre.

Per tant, amb la finalitat de vetllar per l’interès del menor, cada vegada més els Jutjats es decanten per atorgar la guarda i custòdia compartida, i a més a més adaptada al règim d’horaris del progenitor que desenvolupa un treball a torns.

Sara Fernandez Fernández
Advocada

Requena Advocats