El TSJC ens dóna la raó un altre cop en un expedient disciplinari

El policia local porta més de dos anys suspès cautelarment de sou i feina de manera il·legal. Així ho ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la contundent Sentència 289/2019, de 20 de maig de 2019 que anul·la la Sentència 148/2018 del Jutjat contenciós administratiu 11.

I és que, tal i com assevera el TSJC, l’Administració no només està sotmesa a l’imperi de la Llei sinó que no pot obviar la finalitat de la norma i aquesta no és més que la persecució dels interessos generals, d’acord amb l’article 103 de la CE.

Arran de la incoació d’un procés penal per revelació de secrets i negociacions prohibides per a funcionaris – el qual va acabar en una absolució per l’Audiència Provincial de Barcelona en Sentència 62/2019 de 4 de març  https://www.requenaadvocats.com/consulta-indeguda-a-la-base-de-dades-policial-delicte-o-infraccio-administrativa/ – es va suspendre la tramitació de l’expedient disciplinari incoat pels mateixos fets. Fins aquí ajustat a la Llei.

Ara bé, mentre el procediment disciplinari estava suspès, l’alcalde va decidir adoptar una mesura cautelar de suspensió de sou i feina -la més greu de totes les possibles- a proposta del cap de la policia local.  Doncs bé, el TSJC considera encertadament que ni una cosa ni l’altra. És a dir, que quan un procediment disciplinari està suspès no es pot adoptar cap mesura cautelar, i a la vegada el cap de la policia local no pot proposar una mesura cautelar, sinó que ho ha de fer l’instructor del procediment.

Aquesta Sentència és de vital importància atès que l’Ajuntament es veurà obligat a abonar-li el sou que no ha cobrat durant aquests dos anys i els interessos meritats mes a mes fins que no se li pagui el que se li deu.

Si bé el règim disciplinari per als policies existeix i a vegades pot ser necessari aplicar-lo davant determinades conductes que puguin ser reprobables, sempre defensaré que s’ha de fer respectant les lleis, amb totes les garanties i ajustant la mesura a la finalitat que es persegueix. Mai es pot aplicar el règim disciplinari per venjances ni desavinences personals. Malauradament però, sovint ens trobem en què les administracions públiques  actuen amb desviació de poder.

Albert Requena Mora

Soci-director Requena Advocats