DIES MERITATS PAGA EXTRA 2012: I per als funcionaris de les CCAA i entitats locals, què? (2/4)

Tots els Jutjats contenciosos administratius de Catalunya estan col·lapsats pels milers i milers de reclamacions dels 44 dies de la part meritada de la paga extra de desembre de 2012, que recordem, prové d’una errada monumental a l’hora de promulgar i interpretar el Real decreto-ley 20/2012.

Doncs bé, qui precisament  va provocar tot aquest col·lapse i despeses innecessàries per les Administracions públiques (per cada expedient judicial hi han intervingut Jutges, secretaris, oficials de Justícia, advocats de les administracions públiques, i sense comptar amb la celebració de judici, un mínim d’unes 6 notificacions per expedient: carta, paper, segells, etc.), ara ho esmena només per als seus.

Resulta que el dia 2 de gener de 2015 es publica al BOE la Resolución de 29 de desembre de 2014 de las “Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos de las Administraciones Públicas”, perquè el personal funcionari de l’Estat recuperi aquests diners que corresponen a dies ja meritats de la paga extra de desembre de 2012. S’adjunta link: https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf

La pregunta òbvia és: Aquesta Resolución inclou també el personal de les CCAA i entitats locals? Resposta: NO.

Sembla paradoxal que qui ho ha liat tot ara es desentengui i deixi el problema als altres, els quals s’han aferrat sense cap justificació a defensar la negació del dret dels funcionaris, tot i que aquesta defensa els hi hagi costat, a hores d’ara més diners dels que s’hagin volgut estalviar, a part que amb tota seguretat  ho hauran de pagar igualment, amb interessos i potser amb costes judicials.

Incompetència de polítics? inoperància dels gestors de les Administraicons Públiques? És evident. Tot plegat un seguit de despropòsits que no ha portat res més que malestar entre els funcionaris, un col·lapse en l’Administració de Justícia (que ja estava prou col·lapsada) i un abús dels serveis jurídics de les Administracions Públiques (que entenem que tenen feines més importants que aquesta).

Conclusions: Qui ha liat la troca, s’en va per la porta de darrera i queden batallant les Administracions de les CCAA i entitats locals que no van crear l’enrenou però sí que li varen fer (i li segueixen fent) un seguidisme a ultrança, sabent que no tenen raó.

Avui que serà nit de reis, els demanarem CARBÓ per uns i pels altres.

Barcelona, a 5 de gener de 2014.

 

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB