Delicte o falta de lesions?

Potser és una de les preguntes més reiterades en l’àmbit penal, no només per la seva complexitat sinó també per les seves conseqüències. Si unes lesions es consideren que són constitutives d’una falta penal (art. 617.1 CP) la pena és de localització permanent de 6 a 12 dies o multa d’1 a 2 mesos, mentre que si es consideren delicte (art. 147 i 148 CP) podrien arribar als cinc anys de presó.

Però la qüestió no només afecta a les persones imputades sinó que també afecta als processos judicials que s’instrueixen, als drets i garanties del procés (si es considera delicte és obligatòria l’assistència d’advocat mentre que si es considera falta no), però també a les primeres actuacions dels membres de les forces i cossos de seguretat, pel que fa a la possibilitat de detenció o no del presumpte culpable.

En resum, el Codi Penal fixa la diferència entre delicte o falta, en el fet que la lesió requereixi objectivament per a la seva sanitat, a més d’una primera assistència facultativa, tractament mèdic o quirúrgic.

Però com tot el dret, no podia ser tan fàcil i ens hem d’anar fent preguntes, que la Jurisprudència del TS ha anat responent.

Què s’entén per tractament facultatiu o mèdic? El TS el defineix com la planificació d’un esquema de recuperació per curar, reduir les conseqüències o inclús una recuperació no dolorosa que sigui objectivament necessària i que no suposi un mer seguiment facultatiu o simples vigilàncies, incloent les proves necessàries per esbrinar el contingut del detriment i intentar posar remei (SSTS 411/2009, de 17-4, 1137/2009, de 22-10, 477/2009, de 10/11).

I per tractament quirúrgic? Potser la definició més ajustada podria ser la d’una acció reparadora del cos per  restaurar o corregir, mitjançant l’aplicació d’un art quirúrgic major o menor, qualsevol alteració funcional o orgànica produïda com a conseqüència de la lesió” ( SSTS 28-2-92, 13-7-93 i 2-3- 94).

O millor dit, què no és un tractament facultatiu, mèdic o quirúrgic? El mateix TS ens dóna la resposta: una cura local, la desinfecció, la  profilaxis antibiòtica i les cures periòdiques (cicatrització progressiva de les ferides), no són suficients per tal que s’acrediti el tractament (STS,  1387/2003 de 27 d’octubre).

 I si unes lesions necessiten rehabilitació? Si la rehabilitació és necessària per curar les lesions i ho prescriu un metge, es pot considerar delicte (STS 1556/2001, de 10 de setembre)

Al final, tot i que trobem tantes definicions, hi ha casos que no queden clars. Sense cap pretensió de fer un estudi exhaustiu i precís sobre la matèria, podem oferir uns quants exemples:

LESIONS   FALTA DELICTE SENTÈNCIES    
SUTURA
Amb fil x SSTS 153/2013, 47/2006
Amb Stir-Strips x SSTS  546/2014;389/2014
Amb grapes x STS 1170/2010
ANALGÈSICS
Analgèsics x STS 894/2006
Analgèsics precisant dosis i temps x STS 85/2009, de 6/2
ULLS
Revisió (2 cops) x STS 421/2001
Cura oftalmològica x STS 1427/2004, de 10 de 12
NAS
Fisura tabic x STS 1392/1997
Desiació tabic x STS 494/2006
Fractura tabic x SSTS 908/2008; 1306/2009
IMMOBILITZACIONS
Fèrula x SSTS 2168/2001; 1253/2005
Collarí cervical x SSTS 724/2008; 1454/2002
Cabestrell x STS 144/2004,
TRAUMATISMES
Cranoencefàlic x SSTS 24/11/99
Fractures x SSTS 1003/96;1259/97
Capsulitis x STS 339/99, de 8/3
Hematomes x STS 1436/2004
Fractura Dents x SSTS 763/2004; 1195/2006
Proves mèdiques x STS 6/2/93
Observació x STS 1260/94, de 14/6
Cura local, desinfecció x STS 1387/2003
Contusions x STS 2024/94
Rehabilitació necessària per curar x SSTS 1556/2001; 1835/2000
Fractura timpà x STS 1481/2004

En tot cas cal recordar que d’acord amb l’article 153 CP sempre es considerarà delicte quan les lesions es cometin contra qualsevol de les persones que preveu l’article 173.2 del Codi Penal.

Ja veieu que el tema ni és senzill ni pacífic, i que ens hem deixat temes importants que tractarem en altres articles, però potser per avui ja n’hi ha prou…

Albert Requena Mora

Advocat