Condemnat per una plaga de xinxes

El Jutjat de 1a Instància 44 de Barcelona estima íntegrament la nostra demanda i condemna a l’altre part a indemnitzar al nostre client per causa d’una plaga de xinxes,, més els interessos legals des de la interposició de la demanda amb imposició de costes a la part contrària. Així mateix, es desestima la demanda reconvencional de l’altra part, absolent al nostre client, amb imposició de costes a la part contrària.

El motiu de la demanda eren els danys i perjudicis ocasionats pel llogater al propietari de l’habitatge (el nostre client). El llogater va provocar una plaga de xinxes a l’habitatge  i no va voler fer-se càrrec de les despeses de fumigació, motiu pel qual la situació va empitjorar i va provocar que  tots els mobles de la vivenda es fessin malbé. A més a més, el llogater va resoldre unilateralment el contracte d’arrendament abandonant el pis sense pagar les rendes mensuals. La quantia que reclamàvem consistia en una indemnització pels danys i perjudicis per la plaga de xinxes i una reclamació per l’incompliment contractual.

En el mateix procediment, la part contrària, apart d’oposar-se a la demanda al·legant

Resultat d'imatges per a "plaga de chinches""

que el responsable de l’aparició de la plaga era el nostre client, va reconvenir reclamant: la devolució de la fiança; una indemnització per les despeses que va ha ocasionar el fet de canviar de domicili i celebrar un nou contracte de lloguer (despeses del nou contracte, gestió del contracte i mensualitats de la renda del nou contracte de lloguer); i una indemnització per les despeses que ha hagut d’assumir a l’hora de celebrar el contracte de lloguer amb el nostre client (fiança, impost de transmissions patrimonials, honoraris de la immobiliària, dipòsit del canvi de subministres, etc) però aquesta estratègia, estava feta amb mala fe i no va prosperar, motiu pel qual li han imposat totes les costes del procediment.

Quan vaig valorar el cas, tot i ser un assumpte una mica estrany o fora del que és habitual, tenia la certesa e amb seriositat i esforç ens en sortiríem i es faria justícia, i finalment ha estat així.

Tatevik Manukyan

Advocada i sòcia de Requena Advocats.

Responsable Àrea de Dret Civil

tatevik@requenaadvocats.com  Telf: 93.355.49.33