COM AFECTA A LES XARXES SOCIALS LA NOVA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL?

L’1 de gener de 2015 ha entrat en vigor de la Llei 21/2014, de 21 de novembre, que modifica la Llei de propietat intel·lectual de 1996, i com no podia ser de cap altra manera, han sorgit molts dubtes sobre la seva aplicació i interpretació.  http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf

Tot indica que  en major o menor fortuna s’ha intentat posar una mica de fre a la pirateria relativa als drets de propietat intel·lectual. Qui no coneix una pàgina des d’on “baixar-se” gratuïtament una pel·lícula una discografia d’Internet? Són les conegudes webs de descàrregues P2P.  Exemples: http://www.softzone.es/listado-de-webs-de-descargas-p2p/

Precisament aquest sembla ser que seria un dels objectius: sancionar les pàgines web destinades a que els usuaris comparteixin fitxers il·legals, i totes les persones que col·laborin perquè això sigui possible, com per exemple els anunciants que financien dites pàgines.

Això vol dir que no puc compartir arxius a través del facebook? La llei no està pensada per als usuaris de les xarxes socials, sinó que està pensada per perseguir la pirateria (facilitar les baixades gratuïtes de pel·lícules, discografies, etc…), no pas per publicar una fotografia, que pugui tenir drets d’autor (la llei això ja ho contemplava i el titular podia reclamar). Es vol acabar ara amb la impunitat que representa la facilitació d’obres literaries, artístiques o científiques vulnerant els drets relatius a la propietat intel·lectual.

Per tant, puc baixar-me o descarregar-me una obra que trobi per internet? De moment encara segueix essent un acte “alegal” i per tant, no existeix cap sanció al respecte. No obstant, és probable que a partir d’ara sigui més difícil trobar una pàgina que posi a disposició dels usuaris pel·lícules o discografia, perquè aquestes pàgines sí que són l’objecte d’aquesta Llei i per tant, o bé hauran de tancar, o bé hauran de pagar elevats cànons o elevades sancions administratives.

I puc publicar en el meu perfil a les xarxes socials o en pàgines de facebook, o grups dels quals sóc l’administrador, enllaços a pàgines que allotgin obres protegides per la propietat intel·lectual? En un principi la llei no està pensada per anar contra l’usuari final i per tant, si l’enllaç prové d’una pàgina que legalment facilita aquesta obra, no hi ha cap problema. Si l’obra està protegida i no es té cap permís, no canvia res, en el sentit que el titular dels drets podria reclamar, igual que passava abans de la reofrma.

Puc adjuntar un enllaç a un diari al meu perfil de facebook? Efectivament. és més, al diari li interessa la màxima difusió.

Llavors, perquè Google News ha tancat? Google News a Espanya ha hagut de tancar perquè utilitzava el titular i fragments de notícies que publicaven altres mitjans de comunicació, els quals no se’n beneficiaven. Amb la nova Llei, Google news havia de pagar un cànon o publicar directament els enllaços a les noticies, i ha preferit tancar.

En qualsevol cas, caldrà veure quin grau d’eficàcia o fracàs tindrà la seva aplicació i interpretació sobre els objectius que es volen aconseguir.

Adjunto enllaços de notícies relacionades amb aquest tema.

http://cat.elpais.com/cat/2015/01/05/cultura/1420459097_337231.html

http://www.huffingtonpost.es/2014/10/30/novedades-ley-propiedad-intelectual_n_6075332.html

Albert Requena Mora

Advocat 34.143 ICAB