CAMPANYA DE RENDA 2014

Avui 7 d’abril de 2015 comença la campanya de presentació de les declaracions de l’impost de l’IRPF i com cada any, posem a la disposició dels nostres clients i els seus familiars un servei de confecció i presentació telemàtica de les declaracions de RENDA corresponents a l’exercici 2014.

Aquest servei el dirigeix la nostra advocada Thaïs Guiral especialista en dret fiscal.
L’import del servei variarà en funció de la complexitat de l’encàrrec:
-Consultes: a partir de 10€ IVA inclòs

-Confecció i presentació declaració IRPF: 60€ IVA inclòs  (depenent de la complexitat de la declaració o de si s’han de confeccionar declaracions complementàries, aquest import podrà ser superior)

Per a sol•licitar més informació cal adreçar-se a  thais.guiral@requenaadvocats.com i et farem una valoració de l’encàrrec amb un pressupost tancat.

Enguany, per obtenir el borrador o les dades fiscals, t’has d’adreçar a la pàgina web de l’AEAT http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta2014.shtml i  s’ha de facilitar a més del número d’identificació fiscal (NIF), l’import de la casella 415 de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2013 (‘Base liquidable general sotmesa a gravamen’), i el número del telèfon mòbil en el qual desitgeu rebre mitjançant SMS el número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals. En el supòsit d’obtenció de l’esborrany de declaració per l’opció de tributació conjunta s’ha de fer constar el NIF del cònjuge.

Atès que cada any són més els clients que confien en Requena Advocats per presentar aquest impost, agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres com més aviat millor. Per motius de volum de feina, tot i que el darrer dia per presentar les declaracions és el 30 de juny de 2015, no podrem acceptar encàrrecs o valoracions després del 22 de juny de 2015.

Barcelona, 7 d’abril de 2015

Albert Requena Mora

Soci-director Requena Advocats