Avui s’ha publicat al DOGC el Codi d’Ètica de la policia. Era necessari?

El dia 25 de novembre ja vaig publicar un article sobre la necessitat o oportunitat d’elaborar un Codi d’ètica de la Policia, en el qual expressava la meva opinió al respecte.

Avui, s’ha aprovat i publicat al DOGC, i després d’haver llegit el text, reafirmo la meva opinió crítica vers aquest Codi, per trobar-lo innecessari, absurd, inútil, reiteratiu i equívoc.(http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6819/1407068.pdf)

No em vull reiterar en els meus plantejaments i per aquest motiu adjunto l’enllaç de l’article del mes de novembre.

Només una darrera qüestió dirigida als polítics: de debò no tenen coses millors a fer?

Albert Requena Mora

mosso d’esquadra TIP 5700 en excedència i advocat 34143 ICAB