Entries by Requena Advocats

LA GENERALITAT, OBLIGADA A INDEMNITZAR UN MOSSO QUE VA SER AGREDIT

La Interlocutòria de 15 de gener de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, estima l’incident d’extensió d’efectes de la Sentència 119/2014, de 7 d’abril i obliga a la Generalitat de Catalunya a indemnitzar un mosso d’esquadra que va ser agredit amb una arma blanca a la cara, i que li va causar seqüeles estètiques. […]

COM AFECTA A LES XARXES SOCIALS LA NOVA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL?

L’1 de gener de 2015 ha entrat en vigor de la Llei 21/2014, de 21 de novembre, que modifica la Llei de propietat intel·lectual de 1996, i com no podia ser de cap altra manera, han sorgit molts dubtes sobre la seva aplicació i interpretació.  http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/05/pdfs/BOE-A-2014-11404.pdf Tot indica que  en major o menor fortuna s’ha intentat […]

DIES MERITATS PAGA EXTRA 2012: I per als funcionaris de les CCAA i entitats locals, què? (2/4)

Tots els Jutjats contenciosos administratius de Catalunya estan col·lapsats pels milers i milers de reclamacions dels 44 dies de la part meritada de la paga extra de desembre de 2012, que recordem, prové d’una errada monumental a l’hora de promulgar i interpretar el Real decreto-ley 20/2012. Doncs bé, qui precisament  va provocar tot aquest col·lapse i […]

Delicte o falta de lesions?

Potser és una de les preguntes més reiterades en l’àmbit penal, no només per la seva complexitat sinó també per les seves conseqüències. Si unes lesions es consideren que són constitutives d’una falta penal (art. 617.1 CP) la pena és de localització permanent de 6 a 12 dies o multa d’1 a 2 mesos, mentre […]

ARXIVADA DENUNCIA CONTRA 3 FUNCIONARIS DE PRESONS DEL CP LLEDONERS

Finalment l’Audiència Provincial de BCN ha arxivat la causa JF 396/2013 que el Jutjat d’Instrucció 7 de Manresa seguia contra 3 funcionaris de presons del CP Lledoners, arran d’una denúncia per maltractaments per part d’un intern, presentada el novembre de 2012. Amb la defensa d’un dels funcionaris imputats per part de la nostra lletrada, Sara Fernández Fernández, per […]

Arxivats dos expedients disciplinaris a dos policies locals de Sant Fruitós del Bages

Per fi han arxivat els expedients disciplinaris incoats a dos membres de la policia local de Sant Fruitós del Bages. Els dos expedients, per assumptes totalment diferents, varen ser fruit de l’actuació desviada de l’interès públic del cap de la policia local en connivència amb l’Alcalde accidental qui es va aprofitar del càrrec mentre l’Alcalde i l’advocat de l’Ajuntament […]

Es necesario abogado para el consentimiento de un detenido a la toma de muestras de ADN?

Es una obviedad decir que cada vez resulta más importante para la policía  la identificación por ADN. Pero esta práctica no está libre de controversias, sobretodo por el encaje de la toma de muestras con los derechos fundamentales. En la Disposición Adicional tercera de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial […]

Què passa amb les reclamacions de la part proporcional de la paga extra del 2012 per a funcionaris? (1/4)

Primer de tot cal refrescar la memòria: Aprovació del RDL 20/2012, el 14 de juliol, que elimina la paga extra de desembre dels funcionaris. No obstant, l’art. 26 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat , preveu que les retribucions dels funcionaris de l’Estat per a l’any 2012 seran, entre […]

SOBRE L’EMBOLIC DELS TERMINIS PER INTERPOSAR RECURSOS ADMINISTRATIUS.  

Davant la consulta d’un client al qual li han desestimat un recurs d’alçada contra una resolució administrativa per extemporani, la desesperació de l’advocat resulta evident. La importància de computar correctament els terminis és vital si no volem perdre un assumpte per un tema merament processal, tot i que molt probablement els Tribunals ens haguessin pogut […]

ES POT SANCIONAR DUES VEGADES A UN FUNCIONARI PER UN MATEIX FET?

L’article 133 de la Llei 30/1992, assenyala que no podran sancionar-se els fets que s’hagin sancionat penal o administrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, fet i fonament.És el principi general del dret que es coneix com non bis in idem, àmpliament recolzat per la doctrina Constitucional (per totes, la STC 2/2003, de […]

ÉS NECESSARI APROVAR UN CODI ÈTIC PER LA POLICIA?

En primer lloc, el nom d’aquest Codi, pot dur a confusió al ciutadà, qui es pot pensar que la policia actua sense ètica, la qual cosa no fa més que crear dubtes sobre la pròpia policia i els seus agents, de manera totalment errònia. El Codi que es vol aprovar per a la policia de […]

En cas de divorci, el règim de guàrdia i custòdia es pot adaptar a l’horari de torns del pare o mare?

Aconseguir un règim de guàrdia i custòdia dels fills menors del matrimoni adaptat a l’horari de torns és una de les qüestions més importants a tractar pels nostres clients a l’hora d’afrontar un procediment de divorci, i l’experiència adquirida en aquests casos, ens porta a la següent conclusió: En primer lloc, cal fer referència a […]