Entries by Requena Advocats

L’incompliment de les obligacions familiars amb la reforma de Codi Penal.

Com ja vam avançar a l’article publicat al mes de juliol al nostre blog http://blog.requenaadvocats.com/2015/07/14/la-despenalitzacio-de-lincompliment-del-conveni-de-divorci-618-2-i-622-cp/  amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març es deroguen les faltes i com a conseqüència ha desaparegut la falta d’incompliment de les obligacions familiars prevista a l’art. 618.2 del Codi Penal que castigava amb la […]

Mossos i funcionaris amb discapacitat: compte amb les liquidacions de l’IRPF

L’Agència Tributària ens ha donat la raó i ha estimat el recurs que la nostra lletrada especialista en dret fiscal, Thaïs Guiral , va interposar en detectar irregularitats en les declaracions que un mosso, amb una discapacitat reconeguda, feia directament a Hisenda mitjançant una sol·licitud de cita prèvia. El client es va posar en contacte amb […]

Mossos: La denegació d’un permís no la pot signar el personal administratiu

Sentència 251 /2015: El Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona atorga el dret  a gaudir del permís per hospitalització d’un familiar de segon grau a un agent del cos de mossos d’esquadra, denegat formalment per la funcionària administrativa de la seva ABP. Desconec si per error o per un descuit, però al final va ser l’administrativa de l’ABP qui formalment va […]

Es deroga la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

02/10/2015: Tot i que no entraran en vigor fins d’aquí a un (1) any, avui s’han publicat al BOE dues Lleis que deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques […]

La Generalitat accepta indemnitzar un mosso exclòs el 2004 a qui va haver de readmetre 8 anys després

Exclòs del curs de formació bàsica el 2004 i readmès per Sentència judicial: ara toca indemnitzar-lo. Després d’un periple judicial inacabable, la Generalitat ha acceptat pagar les quantitats que va deixar de percebre A. M.G. des del 2004 fins el 2012, any en la qual va ser nomenat funcionari de carrera. Els fets es remunten al […]

L’Ajuntament de Palafrugell condemnat a indemnitzar un conductor pel mal estat de la calçada

El Jutjat Contenciós-administratiu 3 de Girona, per Sentència 310/15, de 15 de juliol, ha condemnat l’Ajuntament de Palafrugell a indemnitzar amb 3.086€ més els interessos, a un conductor per les lesions patides arran de l’accident provocat pel despreniment d’un bloc de formigó de l’asfalt que envoltava una tapa de claveguera a la via pública. Els […]

Condemnada per delicte contra la seguretat viària i per resistència a 2 agents de la GU Badalona

El Jutjat Penal 25 de Barcelona, en Sentència 318/2015, de 22 de juliol, ha condemnat a la Sra. Y.O.O. a un total de 27 mesos de multa a raó de 5€ per dia, la pèrdua de la vigència del permís de conduir i a pagar la indemnització corresponent a cada una de les víctimes i les costes processals, […]

Arxivat expedient disciplinari a la Policia local de Manlleu

Finalment l’Ajuntament de manlleu ha arxivat un expedient disciplinari que es va incoar a alguns agents de la policia local de Manlleu arran d’un error involuntari en la identificació d’una persona que anava indocumentada i que va manifestar dades inexactes. La resolució d’arxiu acorda el sobreseïment de l’expedient disciplinari perquè cap dels agents varen incórrer en una […]

Modificació de les retencions de l’IRPF a partir del 12 de juliol de 2015

Amb la publicació al BOE de l’11 de juliol de 2015, del Reial decret llei de 9/2015 , de modificació de Llei d’IRPF, i del Reial Decret 633/2015, de modificació del Reglament d’IRPF, hi ha hagut canvis en els tipus de retenció o ingrés a compte tant per als rendiments del treball (persones assalariades) com per als rendiments […]

El TSJC confirma la indemnització de la Generalitat a un mosso agredit en acte de servei

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha inadmès el recurs d’apel·lació que la Generalitat va interposar contra l’estimació de l’extensió d’efectes per part del Jutjat Contenciós Administratiu, que obligava a la Generalitat a indemnitzar un agent del cos de mossos d’esquadra agredit en acte de servei. Adjuntem enllaç a l’article: http://blog.requenaadvocats.com/2015/01/23/la-generalitatobligada-a-indemnitzar-un-mosso-que-va-ser-agredit/ En consonància amb […]

La despenalització de l’incompliment del conveni de divorci (618.2 i 622 CP)

Amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de modificació del Codi Penal, s’ha derogat el llibre III del Codi Penal (de les faltes). Algunes faltes han passat a delictes lleus (lesions), algunes han passat a ser faltes administratives (desobediència a agents de l’autoritat) i algunes altres com a molt, il·lícits de caire civil (incompliment de convenis […]