Entries by Requena Advocats

La ocupació d’un immoble: delicte o falta administrativa?

Amb els canvis del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana (LO 4/2015), em segueixo sorprenent de la manca de rigor per part del legislador davant Lleis tan importants, que afecten drets i llibertats de tots els ciutadans i que, precsiament haurien de ser clares i no portar a confusió a la ciutadania, a les forces i cossos de seguretat inicialment, poder […]

Rebaixa de 3 mesos a 16 dies una sanció disciplinària a un mosso

Per mitjà de Sentència 302/2015, el Jutjat Contenciós administratiu 11 de Barcelona, ha estimat parcialment el recurs que varem interposar contra la Resolució del Director General de la Policia que sancionava en 3 mesos de suspensió de sou amb pèrdua de les retribucions a un mosso que suposadament va reenviar a un grup de WhatsApp d’altres […]

L’incompliment de les obligacions familiars amb la reforma de Codi Penal.

Com ja vam avançar a l’article publicat al mes de juliol al nostre blog http://blog.requenaadvocats.com/2015/07/14/la-despenalitzacio-de-lincompliment-del-conveni-de-divorci-618-2-i-622-cp/  amb l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març es deroguen les faltes i com a conseqüència ha desaparegut la falta d’incompliment de les obligacions familiars prevista a l’art. 618.2 del Codi Penal que castigava amb la […]

Mossos i funcionaris amb discapacitat: compte amb les liquidacions de l’IRPF

L’Agència Tributària ens ha donat la raó i ha estimat el recurs que la nostra lletrada especialista en dret fiscal, Thaïs Guiral , va interposar en detectar irregularitats en les declaracions que un mosso, amb una discapacitat reconeguda, feia directament a Hisenda mitjançant una sol·licitud de cita prèvia. El client es va posar en contacte amb […]

Mossos: La denegació d’un permís no la pot signar el personal administratiu

Sentència 251 /2015: El Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona atorga el dret  a gaudir del permís per hospitalització d’un familiar de segon grau a un agent del cos de mossos d’esquadra, denegat formalment per la funcionària administrativa de la seva ABP. Desconec si per error o per un descuit, però al final va ser l’administrativa de l’ABP qui formalment va […]

Es deroga la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

02/10/2015: Tot i que no entraran en vigor fins d’aquí a un (1) any, avui s’han publicat al BOE dues Lleis que deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques […]

La Generalitat accepta indemnitzar un mosso exclòs el 2004 a qui va haver de readmetre 8 anys després

Exclòs del curs de formació bàsica el 2004 i readmès per Sentència judicial: ara toca indemnitzar-lo. Després d’un periple judicial inacabable, la Generalitat ha acceptat pagar les quantitats que va deixar de percebre A. M.G. des del 2004 fins el 2012, any en la qual va ser nomenat funcionari de carrera. Els fets es remunten al […]

L’Ajuntament de Palafrugell condemnat a indemnitzar un conductor pel mal estat de la calçada

El Jutjat Contenciós-administratiu 3 de Girona, per Sentència 310/15, de 15 de juliol, ha condemnat l’Ajuntament de Palafrugell a indemnitzar amb 3.086€ més els interessos, a un conductor per les lesions patides arran de l’accident provocat pel despreniment d’un bloc de formigó de l’asfalt que envoltava una tapa de claveguera a la via pública. Els […]

Condemnada per delicte contra la seguretat viària i per resistència a 2 agents de la GU Badalona

El Jutjat Penal 25 de Barcelona, en Sentència 318/2015, de 22 de juliol, ha condemnat a la Sra. Y.O.O. a un total de 27 mesos de multa a raó de 5€ per dia, la pèrdua de la vigència del permís de conduir i a pagar la indemnització corresponent a cada una de les víctimes i les costes processals, […]

Arxivat expedient disciplinari a la Policia local de Manlleu

Finalment l’Ajuntament de manlleu ha arxivat un expedient disciplinari que es va incoar a alguns agents de la policia local de Manlleu arran d’un error involuntari en la identificació d’una persona que anava indocumentada i que va manifestar dades inexactes. La resolució d’arxiu acorda el sobreseïment de l’expedient disciplinari perquè cap dels agents varen incórrer en una […]