Entries by Albert Requena

¿Com es pot modificar una sentència de divorci?

Després d’un divorci poden canviar moltes coses, no només en l’àmbit personal, sinó també en el econòmic: canvis de residència, de feina, naixement de fills amb altres parelles…i per tant, sorgeix la necessitat de canviar les obligacions establertes en la sentència de divorci. Per aquest motiu, l’article 233-7 del Codi Civil de Catalunya disposa que: […]

La Generalitat haurà de readmetre un mosso a qui va separar del servei

Recentement el TSJC ha estimat el recurs contenciós administratiu que des de Requena Advocats varem interposar contra l’Acord de Govern que decretava la separació del servei a un mosso d’esquadra per la suposada comissió d’una falta molt greu en el règim disciplinari. Primer la Divisió d’Afers Interns que va instruir l’expedient disciplinari i després el […]

Darreres modificacions legislatives en matèria de successions i de familia

El passat 22 de febrer, en el DOGC es publicava la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7314/1591282.pdf Amb la promulgació del Llibre sisè, que entrarà en vigor l’1 de […]

Tot el suport al cos d’agents rurals.

Encara consternat pel doble assassinat a Aspa, de dos agents rurals mentre feien la seva feina, abans de tot vull fer arribar el meu condol i tota la meva estima a les families, companys i amics. Com a mosso d’esquadra vaig fer molts controls de caça a les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Solsonès i […]

El Jutge obliga a retornar tots els diners que es va quedar de la seva mare malalta d’Alzheimer

El Jutjat de Primera Instància 5 de l’Hospitalet, mitjançant Sentència de 16 de novembre, ara ja ferma en dret, ha declarat nul·la la disposició patrimonial de 45.000€ que va fer una senyora gran, malalta d’Alzheimer, en favor del seu fill. Els fets es remunten  a l’any 2012, quan la Sra. XXXX, malalta d’Alzheimer, estava ingressada en una […]

Sobre la reclamació de les despeses de constitució d’hipoteca

Segurament hauràs escoltat per les notícies que els bancs estan obligats a abonar les despeses de formalització d’una hipoteca (notari, impost d’Actes Jurídics Documentat i gestoria). Doncs bé, certament, mitjançant la Sentència 5618/2015 de 23 de desembre, el Tribunal Suprem va condemnar BBVA a tornar les despeses de formalització d’un préstec hipotecari, en declarar nul·la […]

Els treballadors dels transports públics tenen condició d’agents de l’autoritat?

Darrerament ja són massa les notícies que ens arriben referent a agressions a treballadors del transports públics com ara Metro, RENFE, FFCC, Tram, Bus…. i és que, a banda de l’anàl·lisi de la crisi de valors que pateix la societat actual, que correspondria ene tot cas a sociòlegs, criminòlegs o psicòlegs, etc…, com a advocat em correspon […]

El Tribunal Suprem confirma la Sentència del TSJC contra el Departament d’Interior per un nyap en unes oposicions de facultatiu del CME

No en van tenir prou amb la Sentència 573/2016, de 22 de setembre, el Tribunal Superior de Justícia que ens donava la raó i estimava íntegrament la demanda presentada contra la valoració de mèrits en unes oposicions per a l’accés a facultatiu de l’any 2007, que van voler impugnar-la en cassació davant el Tribunal Suprem, […]

Arxivada la querella contra un sergent de la policia local d’Esparreguera

L’AP de Barcelona  ha confirmat el sobreseïment dictat el 7 de juliol de 2015 pel Jutat d’Instrucció 7 de Martorell, en entendre que no hi ha cap indici per acusar un sergent de la Policia Local d’Esparreguera de la comissió del delicte de descobriment i revelació de secrets contra el que s’havia querellat un exregidor de […]

La desaparició de la falta de vexacions injustes al Codi Penal

Els insults i improperis, fins l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, eren les actituds que quedaven incloses dins l’àmbit de les vexacions injustes de caràcter lleu, fins fa poc tipificades com una falta en l’article 620.2 del Codi Penal, juntament amb les amenaces, coaccions i injúries de caràcter lleu. Amb aquesta modificació, mentre […]

Condemnat a 4 anys de presó per atemptat i lesions a dos policies locals de Sant Andreu de la Barca i un mosso, amenaces a veïns i danys a una gossa policia, la Kenia

En data 11 de juliol de 2016, el Jutjat penal 22 de Barcelona ha condemnat en total a 4 anys de presó a M.P.H per un delicte de lesions en concurs ideal amb un delicte d’atemptat a agents de l’autoritat (147.1, 148.1 i 550,551.1, 552.1 i 77 CP), un delicte d’amenaces (169 CP), dues faltes […]

Arxivada la causa contra dos mossos de l’Hospitalet acusats de tracte vexatori i omissió del deure de perseguir delictes

Mitjançant Interlocutòria d’1 de juny de 2015, el Jutjat d’Instrucció 4 de l’Hospitalet ha dictat el sobreseïment i arxiu de les Diligències Prèvies 586/2015-G, en les quals el Sr. J.R.M. es va personar com acusació particular contra dos agents del cos de mossos d’esquadra de l’ABP l’Hospitalet de Llobregat als quals acusava de tracte degradant, […]