Entries by Requena Advocats

Aprovada la modificació dels delictes contra la seguretat viària

Avui dia 3 de març de 2019 ha entrat en vigor la Llei orgànica 2/2019, que modifica el Codi Penal, només pel que fa als delictes contra la seguretat viària. https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf 1- Apareix un nou delicte (art. 382 bis): abandonar el lloc de l’accident, voluntàriament i sense que hi hagi risc propi o per a […]

Si el meu “ex” no paga la pensió d’aliments, comet un delicte?

Els processos de divorci solen acabar amb la imposició a una de les parts de la obligació a pagar una pensió d’aliments a favor dels fills. Pot ser, però, que aquesta part obligada no compleixi. I si no paga, què puc fer? Hi ha dues possibilitats, d’una banda, instar  l’execució de la sentència de divorci […]

Puc recuperar les arres entregades si el banc no em concedeix el préstec?

Què passa quan un banc no concedeix un préstec però el comprador ja ha pagat unes arres? Per abordar aquesta problemàtica és molt important conèixer el funcionament d’aquest tipus de contracte. Què és el contracte d’arres? És un tipus de contracte mitjançant el qual les parts es comprometen respectivament a comprar i vendre un bé […]

Davant un atropellament comès expressament, l’asseguradora del vehicle ha d’indemnitzar la víctima?

Qui es fa càrrec de les indemnitzacions per lesions o mort, causades per un atropellament dolós?  La companyia asseguradora del vehicle se n’ha de fer càrrec quan el conductor ho ha fet expressament? L’article 109 del Codi penal obliga al responsable d’un delicte (en aquest cas lesions, mort o danys) a reparar els danys i […]

Aprovat l’increment salarial i el cobrament del 100% de baixes pels funcionaris de la Generalitat

Avui 16 d’octubre de 2018 el Govern ha aprovat per Decret llei, entre d’altres mesures, l’increment salarial del 1,95% per als funcionaris de la Generalitat i l’efectiu pagament del 100% del sou en cas de baixes per malaltia comuna. La mesura aprovada, que s’hauria de publicar al DOGC de manera immediata, assegura que els treballadors i […]

Conseqüències per als funcionaris públics amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat

Finalment avui s’han publicat al BOE els  Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018  https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf Les principals afectacions per als funcionaris públics (amb les particularitats que cada Administració tingui) són les següents: 1- Pujada de sou. Art. 18.2 Es preveu que els sous puguin pujar com a màxim un 1,5% respecte el 31 de desembre […]

El llogater no em paga les rendes, què puc fer?

El fet que els llogaters no paguin les rendes del pis ocasiona sovint un greu perjudici als propietaris, atès que en moltes ocasions són particulars que necessiten aquests ingressos precisament per poder pagar la hipoteca del pis. Davant l’impagament del lloguer, caldrà sempre intentar arribar a una solució amistosa -més ràpida i econòmica- però una […]