Arxivats dos expedients disciplinaris a dos policies locals de Sant Fruitós del Bages

Per fi han arxivat els expedients disciplinaris incoats a dos membres de la policia local de Sant Fruitós del Bages. Els dos expedients, per assumptes totalment diferents, varen ser fruit de l’actuació desviada de l’interès públic del cap de la policia local en connivència amb l’Alcalde accidental qui es va aprofitar del càrrec mentre l’Alcalde i l’advocat de l’Ajuntament eren de vacances.

Després de les declaracions com a imputats, des de Requena Advocats varem deixar clar a l’instructor que qualsevol resolució sancionadora seria injusta i il·legal, ja que no s’havia comès cap falta disciplinària, i que en el seu cas la impugnaríem a les instàncies judicials per denunciar un abús de poder per part de l’Ajuntament i la il·legalitat de tot el procediment.

A la vista dels fets, l’instructor, membre d’una altra policia local, va aplicar el sentit comú i va proposar l’arxiu dels dos expedients.

Potser caldria que els responsables d’alguns Ajuntaments (la proposta també va per Ajuntaments com Cardona, Teià, Sabadell, Montcada i Reixach..) fessin una reflexió sobre els seus cossos de policia local i que entenguessin que els expedients disciplinaris no són cap joc, ans al contrari, són la plasmació de l’exercici de l’ius puniendi de les Administracions públiques i que com a tal s’han d’aplicar els mateixos principis que el dret penal, respectar la presumpció d’innocència i ser seriosos amb un tema com aquest, que a més a més suposa una despesa econòmica important per a l’Ajuntament a banda que crea malestar i desconfiança dins el propi cos.

Albert Requena Mora

Mosso d’esquadra en excedència i advocat en exercici