Aprovat l’increment salarial i el cobrament del 100% de baixes pels funcionaris de la Generalitat

Avui 16 d’octubre de 2018 el Govern ha aprovat per Decret llei, entre d’altres mesures, l’increment salarial del 1,95% per als funcionaris de la Generalitat i l’efectiu pagament del 100% del sou en cas de baixes per malaltia comuna.

La mesura aprovada, que s’hauria de publicar al DOGC de manera immediata, assegura que els treballadors i treballadores públics ja percebran  l’increment salarial de l’1,75% a la nòmina del mes d’octubre i la Generalitat es compromet a abonar tots els endarreriments abans de final d’any.

A més, el decret llei aprovat avui també inclou la mesura per la qual el personal de la Generalitat percebrà el 100% de les retribucions des del primer dia per incapacitat temporal, retornant així a la situació del 2012.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/nota-premsa/308505/govern-aprova-decret-fer-efectiu-lincrement-retributiu-l1-95-treballadors-treballadores-publics.html

Albert Requena Mora
Soci-director Requena Advocats